Що таке інклюзія

Інклюзія (inclusif) це можливість дітям з особливими освітніми потребами розвивати свої навички, здобувати освіту, ставати членами суспільства, тобто бути включеними до соціальної діяльності.

Головне філософське положення інклюзивного навчання це принцип включення, за яким дитина із особливими освітніми потребами реалізовує своє право на освіту в середовищі навчального колективу, позитивний вплив якого сприяє, з одного боку, повноцінному набуттю знань, умінь і навичок, з іншого допомагає соціалізації та згладжуванню комплексів і симптомів відокремленості, неповноцінності та відірваності від життєвого середовища. Оскільки соціалізація дітей відбувається у закладах освіти, створюються спеціальні умови для дітей з ООП, щоб їхні соціальні навички розвивалися одночасно з їхніми однолітками.

У грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров'я. Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов'язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон Про внесення змін до Закону України Про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

Згідно законодавства Інклюзивне навчання це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання має на увазі створення адаптованих програм та навчальних методик, враховуючи особливі потреби дітей з порушеннями розвитку (розумового, фізичного чи психоемоційного). Таким чином, кожна дитина стає частиною суспільства, може зробити свій внесок, отримує спілкування та допомогу.

Інклюзивне навчання формується на таких принципах:

Інклюзивне навчання сприяє соціалізації особистості спілкуючись з однолітками в інклюзивному середовищі, діти з обмеженими можливостями показують кращі результати соціальної взаємодії. Вони почуваються себе частиною суспільства: заводять друзів серед однолітків, переймають суспільні моделі поведінки. Звичайні діти, працюючи з дітьми з ООП, навчаються приймати їх, товаришувати з ними. Так підростаюче покоління стає толерантним і формується толерантне суспільство.