Інклюзивний простір, створений у школі

Україною ратифіковано основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей та прав людей з інвалідністю й особливими освітніми потребами згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Стаття 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю визначає обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти.

Законом України «Про освіту» (2017) визначено значення термінів щодо особливостей освітнього середовища та умов для якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

У Навчально-виховному комплексі № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва забезпечено доступність, безпечність і безбар’єрність освітнього середовища (обладнання території та корпусу навчального закладу оснащенням, необхідним для вільного пересування дітей з ООП на його території, забезпечено рівноправний, без обмежень, підхід до будівлі, облаштовані підходи, відсутні перешкоди, споруда закладу освіти має безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху, облаштовані пандуси).

На всіх шляхах руху освітнім закладом передбачена система засобів орієнтації та інформаційної підтримки:

У приміщенні є система засобів орієнтації (вказівники) для дітей. На комунікаційних шляхах є попереджувальні рифлені і контрастні поверхні, тактильні позначення використовуються на всіх поверхах, які доступні для загального користування.

Для дітей з особливостями фізичного розвитку облаштовано туалети з універсальною кабіною, зокрема для дітей на колісному візку. На кожному поверсі закладу освіти передбачена зона відпочинку для дітей, в приміщенні школи та на прилеглій території обладнана фізкультурно-рекреаційна зона. Безбар’єрність і доступність прилеглої території забезпечуються за рахунок врахування потреб дітей з особливими освітніми потребами влаштуванням елементів безпечного пересування по ній.

У закладі створено інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами, які працюють відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей, сформовано команди супроводу таких дітей. Динаміка і забезпечення необхідних засобів для адаптації та модифікації навчальних предметів та матеріалів забезпечується розробленням додаткових способів подання інформації з навчальних програм для дітей з ООП, наочних матеріалів (карток, інструкцій, візуального розкладу, відповідного освітлення, алгоритмів, розбором умов задач, комп’ютерних програм, інтерактивної панелі для демонстрацій, спеціальних лінійок та таблиць, карток-підказок тощо), унікальних способів перевірки засвоєних знань з урахуванням особливостей дитини з ООП. У закладі є світлове сповіщення для дітей, які мають порушення слуху дзвінка, за 5 хвилин до початку уроку, та 5 хвилин до кінця уроку.

Ресурсна кімната в НВК №141 «ОРТ» – це спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану, яка дозволяє емоційно розвантажити дитину, зняти нервове збудження, знизити рівень агресії, тривожності, активізувати мозкову діяльність, займатися з фахівцем в індивідуальному порядку, поєднувати, в залежності від потреб і можливостей учнів, інклюзивне та індивідуальне навчання. Ресурсна кімнати облаштована з метою результативного навчання дітей, які потребують індивідуального підходу і усуненні труднощів у навчанні й соціалізації. Вона є багатофункціональною, з поділом на навчальну, ігрову зони та зону відпочинку. Цього достатньо для організації індивідуальних, групових занять, робочої зони вчителя та зони відпочинку.

Таким чином, організація інклюзивного простору у закладі освіти НВК №141 «ОРТ» є надзвичайно актуальним питанням для керівництва та педагогічного колективу, саме тому обладнання та матеріали для інклюзивних класів постійно доповнюється та оновлюються, а безбар’єрне інклюзивне середовище демонструє повагу до різних аспектів особистості дітей.

Latest Projects

Check out some of our awesome projects with creative ideas and great design.