Корекційно-розвивальні заняття

Для дітей, які мають висновок ІРЦ і не відвідують дошкільні навчальні заклади або знаходяться на формі навчання – педагогічний патронаж, фахівцями ІРЦ № 13 проводяться корекційно-розвиткові заняття, (надалі КРЗ). КРЗ спрямовуються на корекцію та розвиток пізнавальної сфери (відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення і, передусім, вищих форм її організації); мовлення, його комунікативної та регулювальної функції; навчально-практичної діяльності (навичок самообслуговування, загально навчальних та загально трудових умінь); емоційно-вольової сфери особистості.

Заняття проводяться вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом, психологом, вчителем-реабілітологом і регламентуються окремим розкладом, який складається спеціалістом і узгоджується з батьками дитини. Для кращого виконання поставлених цілей і задач ці заняття повинні мати системний та комплексний характер, що в кінцевому результаті сприятиме виправленню порушень розвитку дитини та успішній її адаптації в соціумі. Ефективність такої роботи значною мірою залежить не лише від знань, умінь і бажання педагогів допомогти дитині, а й від того, наскільки батьки готові співпрацювати з фахівцями ІРЦ.

ЯКІ СПЕЦІАЛІСТИ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ В ІРЦ?

Практичний психолог:

У своїй роботі психолог застосовує методи арт-терапії, ігрову, пісочну терапію, методи виховної бесіди, формат активного діалогу. Заняття можуть бути індивідуальними та груповими, залежно від того, що потрібно дитині на певному етапі розвитку. Робота з дітьми проходить у невимушеній та ігровій формі.

Вчитель-дефектолог:

Вчитель-логопед:

Своєчасне подолання мовленнєвих порушень надає дитині впевненості у власних силах, сприяє розвитку іі пізнавальних здібностей.

Вчитель-реабілітолог:

Вчитель-реабілітолог підбирає для кожної дитини індивідуальні комплекси вправ у залежності від тяжкості ураження та форми захворювання, від індивідуальних можливостей і потреб дитини.