Правила прийомуПравила конкурсного приймання учнів

до підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій», підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва


1.              У конкурсному відборі беруть участь діти (учні) незалежно від їх місця проживання.

2.              Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання, терміни якого визначаються таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

4.       Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

5.      До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора, табеля успішності учня, якщо учень вступає до 5 - 9-х класів підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

6.    До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення, що надає переваги при складанні рейтингу за інших рівних показниках претендентів.

7.       Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, за результатами конкурсних випробувань матимуть право першочергового зарахування до навчального закладу, за умови отримання ними за результатами конкурсних випробувань оцінок достатнього та високого рівня.

8.       Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-х класів (підрозділ «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) проводяться у письмовій формі та включають комплексне випробування для перевірки рівня знань учнів з математики та української мови; 10-х класів (підрозділ «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) проводяться у письмовій формі та включають завдання для перевірки рівня знань учнів з математики та української мови.

9.    Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6 - 9х класів підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, проводяться за наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання, у письмовій формі та включають завдання для перевірки рівня знань учнів з математики та української мови.

10.  На виконання письмових завдань виділяється 1 академічна година на комплексне випробування з української мови та математики (для учнів, які вступають до 5-х класів), 2 академічні години на два предмети в один день  (для учнів, які вступають до 6 - 9х класів, 10-х класів).

11.  Результати письмових тестових випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після їх проведення (окремо для кожного конкурсного дня).

12.  За результатами конкурсних випробувань серед конкурсантів, які отримали оцінки достатнього та високого рівня, складається рейтинг претендентів на зарахування до підрозділів «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій», «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

13.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються в приміщенні навчального закладу для загального ознайомленняне пізніше, ніж через 4 дні після завершення основного конкурсного приймання (останнього конкурсного дня).

14.  Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

15.  Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

16. Учні 4-х класів НВК № 141 «ОРТ» м. Києва зараховуються до 5-х класів підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва поза конкурсом, якщо за результатами державної підсумкової атестації мають достатній та високий рівень навчальних досягнень та за умови відсутності в табелі оцінок низького рівня (1-3 бали).

17.  Випускники 9-х класів НВК № 141 «ОРТ» м. Києва зараховуються до 10-х класів підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва без конкурсних випробувань і поза конкурсом, якщо за результатами державної підсумкової атестації мають достатній та високий рівень навчальних досягнень та за умови відсутності в додатку про базову загальну середню освіту оцінок низького рівня (1-3 бали).

18.  Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

19.  Діти (учні, вихованці), які не зявились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

20.  Діти (учні), які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань достатнього та високого рівня) пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії відповідно до прогнозованої мережі класів на поточний навчальний рік. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

21.  Учні, які рішенням конкурсної комісії рекомендовані до зарахування до підрозділів «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій», «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, не пізніше ніж протягом 5-ти днів після закінчення конкурсу надають такі документи:

-    заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

-    свідоцтво про базову загальну середню освіту – оригінал (для претендентів до вступу до10-х класів (підрозділ «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва);

-          копію свідоцтва про народження;

-          особову справу;

-          медичну картку.

22.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-ох днів з дня її подання.

23.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом та погоджується з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Під час розгляду апеляцій додаткові випробування не проводяться.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

24.  Діти, які зараховані до НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.07.2016 року. № 401 «Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами Дніпровського району м. Києва» НВК №141 «ОРТ» м. Києва не має території обслуговування (мікрорайону).