Інформаційні технології в економіці та бізнесі


Спецкурс "Інформаційні технології в економіці та бізнесі " розрахований на 256 годин ( 2 роки по 128 годин у кожному році ).  Даний курс є інтеграційним і охоплює предмети " Інформаційні технології" , "Основи підприємницької діяльності" , а також "Основи економіки". Сучасні дослідження показали , що лише 6 % всього населення світу має природні здібності до ведення бізнесу , а всі інші здобувають необхідні знання та вміння в процесі навчання.

Даний курс дасть можливість учням не тільки орієнтуватися  у світі бізнесу , але й оволодіти всіма необхідними навичками 21-го сторіччя. Тому що збалансоване поєднання теоретичних і практичних занять забезпечить розвиток в учнів критичного мислення , вміння співпрацювати (працювати як в парі так і в групі) , приймати рішення і систематизувати  отримані знання, а також самостійно їх здобувати. Все це неможливо без володіння сучасними комп'ютерними технологіями.

У курс будуть включені методики і розробки як вітчизняних (українських ) фахівців , так і міжнародних курсів , таких як " GET IT " , " HP LIFE " , Intel "Шлях до успіху: підприємництво і комп'ютерні технології".
Учні зможуть опанувати різноманітні сучасні технології, що допомагають вирішити певні економічні проблеми, і полегшують ведення власного бізнесу. Як результат , ті хто захочуть , по закінченні школи,  зможуть відкрити власну справу.