5 клас (українська мова)

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови для вступу до 5-го класу

 

І. Орфографія

1. Уживання великої літери.

2. Уживання м‘якого знака.

3. Правопис ненаголошених голосних у корені слова.

ІІ. Морфологія

1. Іменник.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значенні.

Відмінювання іменників.

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому, орудному відмінках.

Правопис закінчень іменників жіночого роду в родовому, орудному відмінках.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках.

Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках.

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.

Змінювання іменників за числами і відмінками.

Чергування кореневих звуків.

2. Прикметник.

Розпізнавання прикметників.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.

Правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-.

Відмінювання прикметників.

3. Займенник.

Особові займенники.

Відмінювання особових займенників.

4. Числівник.

Уміти знаходити числівники в тексті.

Уміти записувати математичні вирази словами.

5. Дієслово.

6. Прислівник.

Уміти знаходити в тексті прислівники.

ІІІ. Синтаксис

1. Словосполучення

2. Речення

Головні та другорядні члени речення.

Поширення речень словами та словосполученнями.

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення

IV. Види текстів

 Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

Українська мова

Завдання

для комплексного конкурсного випробування (5 клас)

                                                                                                        

1.     Познач рядок, у якому всі слова є спільнокореневими. (1 б.)

А    лікарня, лікар, лічба

Б     село, сільський, сіль

В     хата, хатній, хатинка

Г     гори, гірський, горіти

 

2. Познач рядок, у якому в усіх іменниках в орудному відмінку відбувається подовження.  (1 б.)

А    міць, любов, сталь

Б    повінь,радість,цвіль

В    осінь, здобич, мати

Г    тінь, віддаль, лінь

 

3. Від іменників утвори і запиши прикметники із суфіксами ськ-, -зьк-,- цьк-. (1 б.)

Село –

Кривий Ріг –

Козак –

 

4. Визнач, якою частиною мови є виділені слова (букви стоять після слів) і впиши відповідь у таблицю. (2 б.)

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ходять (А)  лелеки у лузі (Б), ходять лелеки у тузі: завтра (В)  у вирій далекий (Г) будуть  летіти лелеки.

1.    Іменник

2.    Прикметник

3.    Дієслово

4.    Прислівник

5.    Прийменник

 

 

 

5. Прочитай текст. Устав, де потрібно, пропущені літери та розділові знаки. (3 б.)

          У лісі ж..ве багато різних тварин. Зяблики іволги мухоловки зозулі й солов…ї наповнюють ліс своїм чудовим співом. Усі ці птахи поїдают... безліч комах, які живуть на д..ревах.

          Розправивши пухнас..ті хвости, перестрибують з гілки на гілку потішні білки. Сполоханий за..ць кидається навтіки.  Ось майнула в кущах руда л..сиця. У траві зрі(д,т)ка прош..л..стить їжак проповзе ву(ж,ш) чи гадюка.

6. Склади і запиши твір-міркування (5-7 речень) на тему: «Ліс – легені планети». (4 б.)

 

________________________________________________________________________________________________

Теми творчих робіт для вступу до 5 класу  та вимоги до їх змісту

 

1.     Орієнтовний перелік теми творчих робіт з української мови:

 

·      Про яку екскурсію чи похід ти мрієш? Що хочеш там побачити? Напиши про це текст-розповідь

 

·      Чи мрієш ти побувати в театрі, цирку чи на концерті? Що хочеш там побачити, почути? Напиши про це текст-розповідь  

·      Як проводить вихідні дні твоя сім’я? Напиши про це текст-розповідь

·      Ліс – легені планети

·      Ліс - наше багатство

·      Як ти допомагаєш своїм рідним по господарству? Напиши про це текст-розповідь

·      Хто людям добра бажає, той і сам має

·      Моя рідна мова

·      Що для тебе значить рідна домівка? Склади і запиши про це твір-міркування

·      Моє рідне місто

·      Ким ти мрієш стати, як виростеш? Напиши про це текст-розповідь

·      Кого ти вважаєш справжнім другом? Напиши про це текст-розповідь 

 

2. Вимоги до змісту та оформлення творчої роботи

 

2.1. Відповідність змісту тексту заявленій темі, повнота її розкриття

2.2. Структура тексту, стрункість композиції (наявність вступної, основної, заключної частини), відсутність повторів, пропусків

2.3. Доречність використання мовних засобів з урахуванням стилю, типу мовлення, жанру

2.4. Лексичний склад тексту (правильність слововживання, багатство словника, вживання синонімів, антонімів та ін..)

2.5. Синтаксичний лад тексту (різноманітність синтаксичних конструкцій, глибина фрази)

2.6. Обсяг тексту відповідно до вимог – 5-7 речень

2.7. Орфографічна, пунктуаційна грамотність

2.8. Елементи оригінальності, індивідуальності