10 клас (українська мова)

Перелік тем для повторення з української мови

10 клас
 
І. Орфографія
Чергування голосних звуків.
Чергування приголосних звуків при словотворенні і словозміні.
Чергування [ у ] з [ в ], [ і ] з [ й ].
Спрощення в групах приголосних.
Правила вживання мякого знака.
Правила вживання апострофа.
Правопис префіксів і суфіксів.
Подвоєння і подовження приголосних.
Написання слів разом і через дефіс.
Правопис слів іншомовного походження.
Правопис прізвищ і географічних назв.
Правила вживання великої букви.
 
ІІ. Синтаксис і пунктуація
Розділові знаки в реченні з прямою мовою.
Розділові знаки в простому реченні.
Розділові знаки в складному реченні.
Складносурядне речення
Складнопідрядне речення
Безсполучникове складне речення
Складне речення з різними видами сполучниково­го
й безсполучникового зв'язку
 
ІІІ.
Синтаксичний розбір складного речення.

Завдання

для конкурсного випробування 

Завдання 1-5 мають чотири або п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й обведіть кружечком букву, яка йому відповідає.

 

1.   Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка (1 б.)

А.  широке подвір..я, свіже п..юре

Б. духм..яний хліб, моєю любов..ю

В. роз..яснити правило, нове ател..є

Г. міцний зв...язок, заповнити пів..ями

 

2. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка (1 б.)

А. умиєт..ся, біл..ший, брин..чати

Б. вуз..кий, сніжинон..ці, мен..ше

В. їдал..ня, русал..чин, голівон..ці

Г. річен..ці, камін..чик, зган..бити

Д. дивац..кий, стіл..чик, ірпін..ський

 

3. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка (1 б.)

А. Гали(ч/чч)ина, ма(з/зз)ю, ваго(н/нн)ий

Б. адресова(н/нн)ий, Запорі(ж/жж)я, (л/лл)єш

В. місь(к/кк)ом, Припя(т/тт)ю, екстре(н/нн)ий

Г. Полі(с/сс)я, війсь(к/кк)омат, свяще(н/нн)ик

Д. огне(н/нн)ий, попідти(н/нн)ю, Закавка(з/зз)я

 

4. Речення з однорідними членами утвориться, якщо до частини Сонце пірнуло за небокрай…додати (1 б.)

А. …але навколо ще було доволі світло.

Б. …не сказавши мені «прощавай».

В. …і забрало ніжне тепло.

Г. …місяць усім усміхнувся.

Д. …так що враз потемніло навколо.

 

5.   Буквии на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка (1 б.)

А. тр..валий, л..монний, мар..во

Б. прокл..нати, розс..хатися, д..вина

В. вул…чка, зробл..ний, сел...ще

Г. п..рукар, нов…на, д..белий

Д. вел..тень, т..паж, п..таєш

У завданнях 6-8 установіть до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблицях відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

 

6.  Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом. (4 б.)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Вид односкладного речення                         Приклад

1.   безособове                               А. Семеро одного не ждуть.

2.   означено-особове                    Б. Люблю світанки влітку й восени.

3.   неозначено-особове                В. Батьків і батьківщину не 

                                                               вибирають   

4.   узагальнено-особове               Г. Для салату цибулю нарізають

                                         кільцями.

                                            Д. У цьому великому світі для щастя

                                                 багато не треба.

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

7.   Установіть відповідність між видом речення та прикладом. (4 б.)

 

Вид речення

Приклад

1.складносурядне

2. складнопідрядне

3.безсполучникове

4.складне із різними видами зв’язку

А. Оце і є той випадок єдиний, коли найбільша мужність – утекти.

Б. А здавалось, один тільки крок – і обнімуться стомлені долі.

В.Земля вдихне глибинно і жагучо на вишняках настояний озон.

Г.Чекаю дня, коли тобі скажу: оця строфа, нарешті, досконала.

Д. Я знаю: ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш.

 

8.   Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). (4 б.)

(1)