5 клас (математика)

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з математики для вступу до 5-го класу

 

1.Таблиця множення

2. Дії з числами:

- додавання,віднімання,множення,ділення

- усні обчислення

- порівняння дробів, знаходження дробу від числа

3. Геометричні фігури

-площа фігури

4. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

- вирази зі змінною

- рівняння (рівняння з однією змінною; рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі  змінною)

5. Одиниці вимірювання величин

- одиниці вимірювання довжини, маси, часу

6. Іменовані числа

- додавання і віднімання іменованих чисел

- порівнняння іменованих чисел

- розвязування задач на визначення тривалості подій

 

7. Сюжетні задачі

Математика

Завдання

для комплексного конкурсного випробування (5 клас)

                                                                                                       

 

 

1. Яке іменоване число є найбільшим? (1б.)

А  30 дм 47 мм         

Б  30 047 мм       

В  30 м 47 см      

Г неможливо визначити

 

2. Бабуся чекає Веронічку в гості в неділю о 12 год. На дорогу до бабусі дівчинці треба витратити 4 год 25 хв. О котрій годині їй потрібно вийти з дому, щоб вчасно приїхати до бабусі? (1б.)

А 8год 35хв         

Б 7год 35хв                     

В 8год 15хв              

Г інша відповідь

 

3. З’єднай  лінією висловлювання з відповідним виразом (2 б.)

Різницю чисел 102 і 96 збільшили на частку чисел 81 і 3.

 

102 ∙ ( 96 – 81) : 3

102 – (96 + 81) : 3

102 помножили на різницю чисел 96 і 81, результат зменшили в 3 рази

102 ∙ 96 – 81 : 3

(102 – 96) + 81 : 3

 

4. Обчисли вираз та запиши його значення (3 б.)   

    307 ∙ (31408 : 52 – 539) =

 

 

5. Довжина класу прямокутної форми 9 м, а ширина – 8 м. Скільки учнів (за санітарними нормами) можуть вчитись у класі, якщо на кожних 7 учнів потрібно 12 м2? (2 б.)

 

Відповідь: ________________________________________________________

 

 

6. В парку є гра, в якій потрібно влучити м’ячем в кільце. При кожному попаданні дається 2 безкоштовних кидки. Іра зробила всього 16 кидків, а заплатила лише за 4. Скільки разів їй вдалось влучити в кільце? (Запиши всі свої міркування) (3 б.)

 

 

 

 

Відповідь: ________________________________________________________